Kinh tế   Thông tin thị trường

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá xăng giảm xuống còn 20.380 đồng/lít từ 13h00 hôm nay

Cập nhật ngày: 04/07/2015 - 03:05

gia-xang-SKQG-1.jpg

 
Theo đó, để giá bán xăng dầu trong nước dần tiệm cận với giá xăng dầu thế giới, góp phần hỗ trợ chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 13h00 ngày 4/7/2015.
 
Cụ thể, Liên Bộ cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 19/6/2015 đến hết ngày 3/7/2015 là 78,081 USD/thùng xăng RON 92; 73,236 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 73,342 USD/thùng dầu hỏa; 348,583 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.
 
Thực hiện quy định và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư liên tịch số 39/2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu với mức cụ thể: Xăng khoáng: 527 đồng/lít; Xăng E5: 362 đồng/lít;
 
Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu như mục 1 nêu trên, giảm giá các mặt hàng xăng dầu: Xăng RON 92: giảm giá 331 đồng/lít; Xăng E5: giảm giá 331 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm giá 284 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm giá 221 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm giá 424 đồng/kg.
 
Sau khi thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
 
Xăng RON 92: không cao hơn mức giá 20.380 đồng/lít;
 
Xăng E5: không cao hơn mức giá 20.050 đồng/lít;
 
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn mức giá 15.793 đồng/lít;
 
Dầu hỏa: không cao hơn mức giá 14.878 đồng/lít;
 
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn mức giá 12.306 đồng/kg.
 
Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 13h00 ngày 4 tháng 7 năm 2015.
 
Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 13h00 ngày 4 tháng 7 năm 2015.
 
Kể từ 13h00 ngày 4 tháng 7 năm 2015, là ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC./.
Nguồn VOV.VN