BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá xăng trong nước được yêu cầu giữ nguyên

Cập nhật ngày: 05/12/2013 - 05:14
Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giữ giá bán xăng dầu, nhưng cho tăng mức trích sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng và dầu diesel.

Hiện giá xăng ở mức 23.630 đồng/lít, giá dầu diesel ở mức 22.310 đồng/lít, giá dầu hỏa ở mức 22.020 đồng/lít và giá dầu mazut ở mức 18.510 đồng/kg

Theo Bộ Tài chính, giá bán các mặt hàng xăng Ron 92, dầu diesel và dầu hỏa hiện đang thấp hơn giá cơ sở lần lượt 467 đồng, 626 đồng và 969 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán mặt hàng dầu mazut cao hơn giá cơ sở 14 đồng/kg.

Mặc dù vậy, Bộ Tài yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán, thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành. 
Hiện giá xăng ở mức 23.630 đồng/lít, giá dầu diesel ở mức 22.310 đồng/lít, giá dầu hỏa ở mức 22.020 đồng/lít và giá dầu mazut ở mức 18.510 đồng/kg.

Đồng thời, Bộ cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu diesel để giữ ổn định, không tăng giá bán xăng.
Bộ cũng quyết định tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Theo Bộ Tài chính, sau khi thực hiện phương án điều hành giá xăng dầu như trên, nếu tính đúng, tính đủ giá cơ sở theo nguyên tắc hiện hành (tính đủ lợi nhuận định mức theo quy định) thì giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu vẫn cao hơn giá bán hiện hành: xăng 167 đồng/lít; dầu diesel 126 đồng/lít... 
"Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải chia sẻ khoảng 56% lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng và 43% với mặt hàng dầu diesel...", Bộ Tài chính cho hay.

Theo VnEconomy