BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2010 – 2015: Dự kiến đầu tư 30 dự án trọng điểm với tổng kinh phí hơn 6.200 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 25/07/2011 - 05:32

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong giai đoạn 2010 – 2015, dự kiến tỉnh sẽ đầu tư khoảng 30 dự án trọng điểm, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực giao thông – 11 dự án, kế đến là y tế - 7 dự án.

Khái toán tổng mức đầu tư là 6.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2.470 tỷ đồng, trung ương hỗ trợ 2.005 tỷ đồng, trái phiếu chính phủ 1.540 tỷ đồng, nước ngoài (ODA) 230 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ khảo sát khu vực dự kiến xây dựng một cửa khẩu phụ giữa Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Trong 3 dự án trọng điểm ở lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2010 – 2015, dự án xây dựng hạ tầng nông thôn mới (25 xã điểm) có tổng kinh phí lên đến 750 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực giao thông, cao nhất là dự án nâng cấp đường tỉnh 794 (cấp II đồng bằng) dài khoảng 34,9 km bằng bê tông xi măng, với kinh phí cũng lên đến 750 tỷ đồng; kế đến là dự án đường 782 – 784 (giai đoạn 2) với kinh phí 600 tỷ đồng; 15 tuyến đường nội thị - Thị xã 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có dự án xây dựng 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh có kinh phí cũng lên đến 600 tỷ đồng.

Đ.H.T