Giai đoạn 2011 – 2015: Dự kiến cử 100 cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 19/04/2012 - 05:30

(BTNO) – Theo Sở Nội vụ, dự kiến trong giai đoạn 2011 – 2015, Tây Ninh sẽ cử 100 cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài theo các chỉ tiêu, đề án của tỉnh và Trung ương.

Tính đến ngày 30.9.2011, tổng số cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh là 11.093 người. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể 930 người; khối hành chính Nhà nước 1.761 người. Số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 8.402 người. Hiện toàn tỉnh có 2.616 đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, cấp tỉnh là 51 đại biểu, cấp huyện 303 đại biểu và cấp xã là 2.262 đại biểu.     

Một lớp bồi dưỡng Tin học văn phòng cho cán bộ, công chức do Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức

Dự kiến, trong phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh vào ngày 19.4, Sở Nội vụ có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, thông qua Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực xây dựng hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền XHCN tiên tiến, hiện đại. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện, 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 95% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; 80% cán bộ, công chức trở lên thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.  

Đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành theo vị trí công việc; 100% công chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; từ 70% đến 80% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm; 100% cán bộ hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với đại biểu HĐND cấp cấp, 100% đại biểu được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động.

Dự kiến, trong giai đoạn 2011 – 2015, kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh Tây Ninh khoảng 40 tỷ đồng, trung bình khoảng 8 tỷ đồng/ năm. Kinh phí này được lấy từ các nguồn ngân sách Nhà nước; các dự án vay nợ, viện trợ; nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; của học viên và các nguồn kinh phí khác…

HY UYÊN