BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2011 - 2015: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông và thuỷ lợi

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:34

Trong 5 năm qua, giai đoạn 2006-2010, Tây Ninh đã huy động được một khối lượng vốn khá lớn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển thì vẫn chưa đáp ứng đầy đủ. Giai đoạn 2011-2015, Tây Ninh tiếp tục tập trung nguồn vốn để tăng cường xây dựng hạ tầng nói chung- đặc biệt là hạ tầng giao thông và thuỷ lợi.

Đường 786 sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX của UBND tỉnh, về lĩnh vực giao thông, giai đoạn 2011-2015 Tây Ninh có những dự án quan trọng do Trung ương đầu tư như: Đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài dài 59km, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tuyến đường này vào Dự án đường Xuyên Á; đầu tư nâng cấp quốc lộ 22B, mở rộng đoạn thị xã Tây Ninh đi Tân Biên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Giao thông -Vận tải tính toán, lập dự án; quốc lộ 14C kéo dài đi qua các tỉnh Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh và Long An; đường tuần tra biên giới phục vụ an ninh - quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc; đường Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh, trong vòng 5 năm tới cũng sẽ triển khai xây dựng: đường 781- đoạn từ cầu K13 đến ngã 3 Suối Đá; đường 786 từ ngã tư Quốc tế (Thị xã) đến huyện đội Bến Cầu; đường 792- từ ngã 3 cua chữ V đến ngã tư đồn Chàng Riệc; đường 794 từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn 1 và các tuyến đường khác trong tỉnh.

Về lĩnh vực thuỷ lợi, giai đoạn 2011-2015 Trung ương sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi Phước Hoà với năng lực thiết kế 13.460ha, hoàn chỉnh Tiểu dự án hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng và xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long tỉnh Tây Ninh với năng lực tưới thiết kế là 2.200 ha. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án thành phần 3 kiên cố hoá kênh mương; xây dựng thêm các Trạm bơm Long Phước A, Hoà Thạnh 2, Cù Ba Chàm; xây dựng đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ Đông… Riêng ở các tuyến kênh nội đồng, theo phân cấp thì các huyện thị thực hiện và phấn đấu đến năm 2015 mỗi huyện, thị xã đầu tư kiên cố hoá 10 km kênh mương.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển hạ tầng về giao thông và thuỷ lợi, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó về vốn đầu tư thì hằng năm ưu tiên bố trí nguồn vượt thu ngân sách cho hạ tầng giao thông; phấn đấu nguồn vốn ngân sách đầu tư tăng hằng năm là 20%. Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương điều chỉnh phần chi nguồn thu xổ số kiến thiết để bổ sung 25% cho các công trình giao thông.

SƠN TRẦN