BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2011- 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm về khách du lịch đạt 8 – 10%

Cập nhật ngày: 12/06/2012 - 03:24

(BTNO) – UBND tỉnh đang xem xét dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2011 – 2015, ngành Du lịch có tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm về khách du lịch đạt 8 – 10%, đón 3,2 triệu lượt khách tham quan, doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm đạt 15-20%. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành Du lịch về khách du lịch đạt 9 - 11%, đón được 4 triệu lượt khách tham quan, doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm đạt 16-22%.

Khu du lịch Núi Bà Đen là điểm đến, thu hút nhiều du khách.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, đến năm 2015, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và phần đấu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; Sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cạnh tranh được với các tỉnh miên Đông, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Vương quốc Campuchia và một số nước trong khu vực ASEAN.

Từng bước xây dựng Tây Ninh trở thành một trong những cửa ngõ đón khách quốc tế, trung tâm du lịch của vùng Đông Nam Bộ; núi Bà Đen là khu du lịch trọng điềm của tỉnh và là khu du lịch cấp quôc gia liên kết các khu du lịch trọng điềm khác như: Hồ Dầu Tiếng cùng với quân thể di tích các cơ quan Trung ương của cách mạng miên Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc tế; Phát triển du lịch nghề và làng nghề truyền thống xuất khẩu tại chỗ, góp phần nâng cao đời sống của người dân; Thúc đẩy tiêu dùng và phát triển nhiều loại dịch vụ để lôi kéo các ngành kinh tế khác phát triển, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đánh giá về ngành Du lịch trong thời gian qua, dự thảo Nghị quyết cho biết, du lịch tỉnh nhà tiếp tục phát triển tương đối khá, tiềm năng du lịch được khai thác ngày càng tốt hơn, địa bàn phát triển du lịch được mở rộng, số lượng và chất lượng sản phẩm du lịch từng bước được nâng lên, lượng du khách nội địa và quốc tế tăng, thời gian lưu trú kéo dài; mức chi tiêu của khách, tỷ lệ du khách quay lại cao hơn. Khu du lịch núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách. Tốc độ tăng trường bình quân hằng năm giai đoạn 2005-2011 về khách du lịch 19%, doanh thu tăng hằng năm 24%.

Tuy nhiên, du lịch của tỉnh phát triển vẫn còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, khách du lịch quốc tế đạt tỷ lệ thấp. Sản phẩm du lịch nhìn chung vẫn còn đơn điệu, chưa đa dạng phong phú, nhất là các loại sản phẩm hỗ trợ còn rất ít, chất lượng dịch vụ chưa cao, các cơ sở vui chơi giải trí còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch…

HY UYÊN