Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

Giai đoạn 2015-2019 dư nợ cho vay ủy thác đạt hơn 2.457 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 12:24

BTNO - Mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2015 – 2019.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo NHCSXH tỉnh, các tổ chức Hội, đoàn thể tham gia nhận ủy thác gồm Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn.

Đến cuối năm 2019 tổng dư nợ cho vay theo phương thức ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị- xã hội đạt 2.457.028 triệu đồng (chiếm 99,78% tổng dư nợ), với 269 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Đoàn Thanh niên chiếm 9,37%, Hội Nông dân chiếm 48,37%, Hội LHPN chiếm 30,74%, Hội CCB 11,52%.

Một buổi giao dịch của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Tây Ninh.

Theo báo cáo, đến 31.12.2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 2.467.899 triệu đồng, tăng 1.074.628 triệu đồng so với 31.12.2014; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 2.462.375 triệu đồng, tăng 1.073.400 triệu đồng so với thời điểm 31.12.2014, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 12,13%, với hơn 107.900 khách hàng còn dư nợ.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 12.402 triệu đồng, chiếm 0,51% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 7.286 triệu đồng, chiếm 0,30% tổng dư nợ, giảm 0,39% so với 31.12.2014.

Trong giai đoạn 2015-2019, tổng doanh số cho vay đạt 3.118.226 triệu đồng, với hơn 164.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 2.047.746 triệu đồng.

Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác: góp phần giúp trên 19.800 hộ vượt qua ngưởng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 15.100 lao động; hơn 9.700 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 147.400 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; 66 căn nhà ở xã hội,…

Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng lớn, chiếm gần 99% tổng dư nợ, như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn,…

Ông Trần Văn Quý, ngụ tại phường IV, thành phố Tây Ninh sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế- Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên quan tâm và tích cực phối hợp với ngân hàng để triển khai tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đến hết tháng 12.2019, 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư tiền gửi đạt 193.300 triệu đồng, tăng 147.618 triệu đồng so với cuối năm 2014.

Thông qua phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở để chuyển tải nguồn vốn của Nhà nước đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp đỡ họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh; xây dựng, sửa chữa nhà cửa dột nát; xây dựng công trình nước sạch vệ sinh; vay vốn cho con đi học... góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ học vấn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, NHCSXH đề ra mục tiêu bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn 90%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%; nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hằng năm tăng bình quân từ 10%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của NHCSXH…

Vũ Nguyệt