Giai đoạn 2019-2020: Hòa Thành tiết kiệm được gần 3 triệu kWh điện 

Cập nhật ngày: 24/11/2020 - 09:00

BTNO - Thời gian qua, Điện lực Hòa Thành đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp, cải tạo lưới điện nông thôn nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, đầy đủ, liên tục phục vụ sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân đi đôi với tiết kiệm, giảm hao phí điện năng.

Điện lực Hòa Thành nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân.

Qua đó, giai đoạn 2019- 2020, Điện lực Hòa Thành đã tiết kiệm được 2.958.696 kWh, đạt hơn 123,4% kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngành điện còn triển khai các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời áp mái, chú trọng tiết kiệm điện trong việc chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của khách hàng công nghiệp.

Nhìn chung, các công trình, dự án lưới điện đáp ứng được nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh trên địa bàn thị xã.

Đến nay, toàn thị xã có 100% xã xây dựng NTM đạt tiêu chí điện. Có trên 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Võ Liêm