Kinh tế   Kinh tế

Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ về thể chế, nguồn nhân lực 

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - 10:43

BTNO - Tổ Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực vừa lập kế hoạch hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch từng năm của giai đoạn 2021-2025.

Trường CD9SP Tây Ninh (ảnh minh hoạ).

Theo đó, trong năm 2022, Tổ tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và quản trị công; từng năm phải giữ các chỉ số đánh giá cơ bản thuộc nhóm khá tốt và phấn đấu lên nhóm tốt.

Tổ phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách tổ chức bộ máy và chế độ trách nhiệm, công vụ của công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công giai đoạn 2021-2025; có cơ chế, chính sách mạnh mẽ để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các mức độ yêu cầu, nhu cầu lao động của doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế, nhất là các ngành chủ lực, đột phá của tỉnh; có quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; nâng cao năng lực đội ngũ y tế, có kỹ thuật xét nghiệm và máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như công tác khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Tổ triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; thực hiện cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; xây dựng đề án xã hội hóa, mời gọi đầu tư chiến lược, có năng lực đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục, nhất là thu hút trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, trường (phân hiệu) đại học tại tỉnh; từng bước chuyển một số trường có điều kiện sang loại hình công ty hoặc tự chủ toàn bộ chi thường xuyên giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non…

An Khang