Kinh tế   Nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật ngày: 28/08/2020 - 08:19

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho lãnh đạo xã Thạnh Tân. Ảnh minh hoạ

Theo đó, giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã biên giới; 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10 xã biên giới.

Song song đó, phấn đấu có 12 xã chuẩn kiểu mẫu, trong đó có 2 xã biên giới. Có 6 huyện gồm: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, còn Thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (100% xã, phường đạt chuẩn).

Phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, thu nhập bình quân đến năm 2025 bằng 1,8 lần so với năm 2020.

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 12.710 tỷ đồng, vốn ngân sách 4.514 tỷ đồng, chiếm 35,5% gồm ngân sách Trung ương 1.113 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.401 tỷ đồng.

Mục tiêu của kế hoạch được xác định là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Từng bước phát triển kinh tế- xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hoá. Nền kinh tế nông thôn được kỳ vọng phát triển mạnh, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

TC