Giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 24/01/2015 - 12:00

Nông dân xã Đồng Khởi nhận vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân.

Đây là nguồn vốn của huyện và xã đầu tư vào dự án phát triển sản xuất lúa và trồng rau an toàn.

Tổng nguồn vốn giải ngân đợt này cho 3 xã là 370.800.000 đồng, trong đó xã Hòa Hội có 16 hộ, Trí Bình 15 hộ và Đồng Khởi 24 hộ, mỗi hộ được vay với số tiền từ 5-10 triệu đồng. Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 0,7%/tháng; 8,4%/năm.

* Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu cũng vừa tổ chức giải ngân số tiền 265 triệu đồng cho 26 hội viên của 2 xã Phước Minh và Chà Là vay. Trong đó, xã Phước Minh có 14 hộ vay với tổng tiền 140 triệu đồng, Chà Là có 12 hộ vay với số tiền 125 triệu đồng.

Bình quân, mỗi hội viên nông dân được vay từ 10 triệu đến 15 triệu đồng để trồng mì và nuôi gà. Thời gian vay vốn là 12 tháng với lãi suất 0,7%/tháng.

Đây là Chương trình Hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn sản xuất, chăn nuôi từ nguồn vốn do Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu vận động trong các hội viên. Nguồn vốn này đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có việc làm, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài 2 xã Phước Minh và Chà Là, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu còn giải ngân cho 79 hội viên nông dân ở 3 xã Phan, Bàu Năng và Truông Mít vay với tổng số tiền 630 triệu đồng.

Duy Thức - HT