Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020 

Cập nhật ngày: 29/05/2020 - 19:43

BTNO - Hội Nông dân xã Thái Bình (huyện Châu Thành) vừa tổ chức giải ngân 300 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020 cho 14 hộ vay sản xuất lúa.

Các nông dân nhận tiền vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020.

Mỗi hộ được vay số tiền từ 20 – 30 triệu đồng trong thời gian 24 tháng, với mức lãi suất 0,7% một tháng để đầu tư phát triển sản xuất lúa.

Bà Nguyễn Thị Kim Vững- Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Bình cho biết, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện kịp thời cho hội viên, nông dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng đoàn thể vững mạnh, nông dân được kết nạp vào hội được nâng lên.

Đào Như