Giải ngân vốn đầu tư năm 2015 đạt trên 92%

Cập nhật ngày: 13/04/2016 - 10:15

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 182.833,7 tỷ đồng, đạt 102,5% so với kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) là 58.368,3 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân được trên 51.544 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch.

Cũng theo báo cáo, nguồn vốn được kéo dài giải ngân trong năm 2015 là 25.328 tỷ đồng, tính đến hết ngày 31/1/2016, toàn hệ thống KBNN đã giải ngân được gần 19.624 tỷ đồng, đạt trên 77% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do trung ương quản lý giải ngân được trên 6.020 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch vốn được kéo dài (8.734,2 tỷ đồng); nguồn vốn do địa phương quản lý giải ngân được trên 13.603 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch vốn được kéo dài (16.593,8 tỷ đồng).

Theo ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi KBNN, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2015 là tương đối thấp so với các năm trước (năm 2013 đạt 98,9%; năm 2014 đạt 99,8%).

Nguyên nhân của tình trạng này là do việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư còn nhiều bất cập (công tác giải phóng mặt bằng chậm; thời tiết mưa nhiều, nhất là các tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án). Ngoài ra, một số văn bản chế độ được bổ sung, sửa đổi nên các chủ đầu tư phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh hợp đồng,... đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Bên cạnh đó, các dự án sử dụng vốn TPCP thuộc kế hoạch vốn năm 2012, 2013, 2014 được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm 2015 nên các chủ đầu tư cùng một lúc phải thực hiện và giải ngân vốn TPCP của kế hoạch năm 2015 và kế hoạch năm trước kéo dài, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn TPCP kế hoạch năm 2015 nói riêng và vốn đầu tư nói chung./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Liên kết hữu ích