Xã hội   Tây Ninh chung tay phòng chống Covid-19

Hội Nông dân thị trấn Dương Minh Châu:

Giải ngân vốn hỗ trợ dự án nuôi gà cho nông dân 

Cập nhật ngày: 16/09/2021 - 08:56

BTNO - Chiều 14.9, Hội Nông dân thị trấn Dương Minh Châu tổ chức giải ngân 270 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ dự án chăn nuôi gà thả vườn cho nông dân Thị trấn.

27 hội viên được nhận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thị trấn để chăn nuôi gà thả vườn.

27 hội viên nông dân được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị trấn để mua gà giống, thức ăn, thuốc thú y, làm chuồng trại, đệm úm...  Thời gian vay vốn 12 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình- Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn cho biết: "Hiện nay, mô hình nuôi gà thả vườn trên địa bàn thị trấn đang được hội viên, nông dân thực hiện tốt đã đem lại thu nhập ổn định. Do đó, nhu cầu vốn rất cần thiết để  hội viên, nông dân đầu tư  phát triển mô hình này.

Dự án đã giải quyết thêm 27 lao động có việc làm mới, góp phần nâng cao đời sống của các hộ tham gia dự án, giúp 2 hộ khó khăn, kết nạp 6 hội viên. Thời gian qua, Hội Nông dân Thị trấn lập nhiều dự án hỗ trợ cho hội viên, nông dân chăn nuôi, sản xuất, đa số đều chấp hành tốt, thu gốc, phí đúng thời gian quy định. 

Tâm Giang