Giải ngân vốn vay cho nông dân xã Suối Đá

Cập nhật ngày: 09/10/2014 - 06:35

Mỗi hội viên nông dân được vay số tiền 10 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản. Thời gian vay vốn là 24 tháng với lãi suất 0,7%/tháng. Đây là Chương trình hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn sản xuất, chăn nuôi từ nguồn vốn do Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu vận động trong các hội viên.

Nông dân làm thủ tục trước khi nhận vốn.

Tính đến nay, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu đã giải ngân được số tiền 4,367 tỷ đồng cho 437 hội viên vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, huyện và xã.

HT