Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Gò Dầu:

Giải quyết cho hơn 3.500 hộ vay vốn trong năm 2019 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 13:54

BTNO - Trong năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện Gò dầu đã giải ngân gần 80 tỷ đồng cho hơn 3.500 hộ vay, với tổng dư nợ đến cuối năm 2019 gần 255 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Gò Dầu đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo; về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hiệu quả hoạt động giao dịch xã, hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, hoạt động tín dụng chính sách tại cấp huyện.

Ngân hàng CSXH Gò Dầu giải ngân cho người dân.

Tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Gò Dầu được giao trong năm 2019 là gần 255 tỷ đồng, tăng hơn 7% so cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn Trung ương và Ngân hàng CSXH tỉnh chuyển về cho vay là gần 184 tỷ đồng; nguồn vốn huy động, tiết kiệm Trung ương cấp bù lãi suất gần 46 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác của UBND tỉnh, UBND huyện cho vay để giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình khó khăn là hơn 16 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân gần 80 tỷ đồng cho hơn 3.500 hộ vay, với tổng dư nợ đến cuối năm 2019 là gần 255 tỷ đồng, đạt hơn 99% kế hoạch năm. Nợ xấu chỉ chiếm gần 0,05%, tổng dư nợ.

Để đạt được kết quả trên, Ngân hàng CSXH huyện Gò Dầu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, đơn vị nhận ủy thác cấp xã đúng theo kế hoạch. Đồng thời phân công thành viên ban đại diện phụ trách từng địa bàn cụ thể, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trọng Cầu