BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn các Khu công nghiệp Tây Ninh:

Giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động

Cập nhật ngày: 01/01/2015 - 12:00

Nguyên nhân, công nhân yêu cầu các chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân lao động; giảm khấu trừ tiền chuyên cần; thanh toán tiền khám bệnh mà chủ doanh nghiệp đã hứa; tăng tiền lương cơ bản, tăng phụ cấp lương, tính lương theo thời gian và sản phẩm cho hợp lý; yêu cầu chủ doanh nghiệp trả tiền lương đúng thời gian, không tăng ca quá giờ quy định và ký hợp đồng lao động khi hết hạn.

Hầu hết các vụ tranh chấp đều được Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các ngành chức năng giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc tranh chấp lao động xảy ra.

Công nhân làm việc tại một công ty dệt may trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Ân- Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Tây Ninh cho biết: "Để đạt được hiệu quả kể trên, đầu năm chúng tôi có công văn gửi Công đoàn cơ sở các công ty phối hợp chủ doanh nghiệp nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động và phải thông báo cho người lao động biết về tiền lương, thời gian nghỉ tết và thanh toán tiền lương, tiền thưởng, tiền nghỉ phép năm đầy đủ cho công nhân lao động, đồng thời phải tuyên truyền vận động người lao động chấp hành tốt các quy định pháp luật, tránh xảy ra ngừng việc".

Dương An