BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải quyết tình trạng bao chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích: Phải bảo đảm dân chủ, công bằng và đúng pháp luật

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 11:19

Phó Chủ tịch Phạm Văn Tân phát biểu tại phiên họp

Ngày 26.6, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích (gọi tắt là BCĐ 1070) đã họp phiên đầu tiên để phân công nhiệm vụ các thành viên, đồng thời góp ý hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch 875) ban hành theo Quyết định số 875/UBND ngày 13.5.2009 của UBND tỉnh.

BCĐ 1070 được kiện toàn theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm 21 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân làm Trưởng ban. Tại cuộc họp, sau khi nghe Thường trực BCĐ 1070 báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 875 từ tháng 5 đến nay; thông báo dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ; đồng thời thông qua dự thảo Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 875, các thành viên BCĐ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Lãnh đạo Sở Tư pháp cho rằng, trong giai đoạn hiện nay cần đẩy mạnh tuyên truyền ở địa phương huyện, xã và rộng rãi trong nhân dân để vận động những hộ vi phạm tự giác chấp hành. Trong xử lý phải hết sức chú ý tránh những trường hợp nội dung xử lý thì đúng, nhưng quy trình xử lý thì không đảm bảo theo quy định, khiến người dân thắc mắc. Lãnh đạo các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu cho biết đã thành lập BCĐ cấp huyện, xây dựng kế hoạch giải quyết, đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch đến người dân. Tuy nhiên, có một số ý kiến của các địa phương băn khoăn về việc giải quyết cây hằng năm đang trồng trên đất lâm nghiệp- đặc biệt là cây mía. Bởi vì thời điểm triển khai kế hoạch xử lý thì mía chưa chín, và thường năm phải đến tháng 10 các nhà máy mới bắt đầu khởi động và thu mua mía. Vì vậy, nếu xử lý chặt bỏ ngay thì sẽ gây thiệt hại không nhỏ. Cũng có ý kiến đề xuất BCĐ 1070 chỉ đạo các chủ rừng phối hợp các tổ chức liên quan tập trung vận động các hộ vi phạm là đảng viên tự nguyện chấp hành thực hiện theo Kế hoạch 875 để làm gương cho các hộ vi phạm khác.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân- Trưởng BCĐ 1070 đề nghị các địa phương tiếp tục kiện toàn BCĐ cấp huyện, xã. Phải xác định công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện chấp hành là chính, còn xử lý cưỡng chế là mức giải quyết cuối cùng. Trong tháng 7 tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các Nghị định liên quan và Kế hoạch 875 của UBND tỉnh đến tận người dân, vận động các hộ vi phạm tự nguyện, tự giác chấp hành phá bỏ cây trồng sai mục đích và hợp đồng trồng rừng. BCĐ đánh giá những hộ tự nguyện chấp hành thực hiện theo Kế hoạch 875 là rất đáng được biểu dương và đề xuất các địa phương cần có chính sách khen thưởng. Riêng các hộ không chấp hành, phải xử lý nghiêm, nhưng phải bảo đảm tính dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

BCĐ 1070 sẽ tổ chức họp thường kỳ hằng tháng, đồng thời sẽ tiếp nhận mọi phản ánh của tổ chức, cá nhân để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý tình huống, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2009, tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết đúng kế hoạch.

S.T