Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội 

Cập nhật ngày: 06/12/2021 - 21:05

BTNO - Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 26.11.2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nông dân sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng chính sách trong phát triển kinh tế.

Theo đó, kể từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.12.2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh sẽ giảm 10% lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương được uỷ thác qua đơn vị.

Chính sách giảm lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ và chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015. Sau ngày 31.12.2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Minh Dương