Giám định xã hội về hiệu quả thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội 

Cập nhật ngày: 04/10/2018 - 08:32

BTNO - Ngày 3.10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh đã tổ chức Hội thảo Giám định xã hội về hiệu quả 2 năm (2016-2017) thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện công tác giám định xã hội, Hội đồng giám định đã tổ chức khảo sát thực tế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 huyện, thành phố, 23 xã thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 112 công trình và tiếp cận 23 hộ dân.

Trong 2 năm (2016 – 2017) trên địa bàn tỉnh có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 26/80 xã đạt 19 tiêu chí. Tổng vốn thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2017 là 875.738 triệu đồng, đạt 98,5% so với kế hoạch, trong đó kinh phí vận động nhân dân chiếm tỷ lệ rất thấp (2%) so với tổng vốn. Tổng nợ đọng đến ngày 29.12.2017 là 31.627 triệu đồng.

Qua 2 năm thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn. Hầu hết các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân.

Tuy nhiên, về giao thông, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ ở các tuyến đường giao thông, do đó một số nơi bị ngập úng vào mùa mưa; công tác quản lý duy tu bảo dưỡng các công trình chưa được quan tâm đúng mức, đa số công trình đường giao thông, nhất là đường xóm, ấp, nội đồng được cứng hóa bằng sỏi đỏ, đá,… nên khả năng chịu lực không cao, trong khi việc vận chuyển hàng hóa nông sản thường bằng những xe có trọng tải lớn.

Một số bưu điện văn hóa xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả; nhiều trung tâm văn hóa – thể thao – học tập cộng đồng xã hoạt động cầm chừng, chức năng văn hóa của nhà văn hóa ấp chưa phát huy; có xã đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm trước có đường dây, trụ điện chưa an toàn,...

Tại hội thảo, đại diện các huyện, thành phố cũng đã trình bày tham luận, đặt những câu hỏi xoay quanh nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020  trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt