Thường trực HĐND tỉnh:

Giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại TP. Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 02:08

BTNO - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngày 23.10, đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Tây Ninh.

Ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo UBND thành phố, thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10.5.2018, ngày 24.8.2018, UBND tỉnh có Công văn số 2057/UBND-KTN về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020. Theo đó, chỉ tiêu đất nông nghiệp được phân bổ là 10.381,45 ha; kết quả thực hiện 11.153,85 ha. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp được phân bổ là 3.619,36 ha; kết quả thực hiện 2.846,96 ha.

Chỉ tiêu thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn đạt thấp so với chỉ tiêu phân bổ là do nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực hiện được như: dự án khu đô thị mới phường Ninh Thạnh, dự án khu đô thị hành chính thành phố, các dự án liên quan đến khu du lịch Núi Bà Đen, dự án đường Hoàng Lê Kha nối dài...

Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổng số dự án đã và đang thực hiện là 26 dự án với tổng diện tích 29,67 ha. Trong đó: tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường được duyệt là 335.088.599.518 đồng; tổng số tiền đã chi bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường được duyệt là 334.030.129.867 đồng; bố trí tái định cư cho 9 hộ thuộc các dự án với diện tích 1.529 m2, thu được tổng số tiền 1.983.726.900 đồng nộp vào ngân sách.

Qua đánh giá, nguồn vốn bố trí chi trả bồi thường cho các dự án rất chậm, có dự án đã phê duyệt phương án bồi thường và tống đạt quyết định bồi thường đến các hộ dân nhưng chủ đầu tư chưa có vốn để chi trả dẫn đến tình trạng khiếu nại, bức xúc của người dân trong vùng dự án. Một số dự án chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của kế hoạch vốn để chi trả tiền bồi thường.

Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố có kiến nghị với tỉnh về việc thực hiện quy hoạch phân khu hành chính tỉnh hoặc điều chỉnh quy hoạch để chủ sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Kiến nghị với Trung ương về việc điều chỉnh Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29.9.2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất chỉ thể hiện vị trí chuyển mục đích sử dụng đất trong thửa đất, không cần phải tách thửa đất mới.

Ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố hoàn chỉnh báo cáo, trong đó, nói rõ sự đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; công tác quản lý trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, vấn đề giải phóng mặt bằng; những dự án chậm thực hiện; đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định và nêu giải pháp khắc phục; có đánh giá và xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân…

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát một số khu vực quy hoạch sử dụng đất đô thị, thương mại, dịch vụ, cây xanh, nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giang Hà


Liên kết hữu ích