BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương:

Giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Đảng uỷ Quân sự tỉnh

Cập nhật ngày: 15/04/2016 - 06:18

Chiều 14.4, Đoàn công tác Uỷ ban kiểm tra Quân uỷ Trung ương do Thiếu tướng Trần Thanh dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương đối với  Đảng uỷ Quân sự tỉnh hồi tháng 4.2013.

Thiếu tướng Trần Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương vào năm 2013, đến nay Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã khắc phục có hiệu quả một số hạn chế như: Đã tập trung quán triệt, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình; Thường xuyên chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Đẩy mạnh việc xây dựng chính quy và công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật…

Có thể khẳng định, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã chỉ ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, vững chắc; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; Nhận định, đánh giá, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có chuyển biến tiến bộ, LLVT tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ được nâng lên; Phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân tin tưởng; Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; đời sống bộ đội ổn định và cải thiện. Công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường mang lại hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Trần Thanh - Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương đã biểu dương những nổ lực, phấn đấu và kết quả khắc phục những hạn chế của Đảng uỷ Quân sự tỉnh trong thời gian qua. Thiếu tướng tin tưởng rằng, thời gian tới Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát huy tốt những kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính  trị được giao.

Bích Thuỷ