Giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Cập nhật ngày: 22/04/2009 - 07:27

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất mặt hàng này.

Theo đó, các loại nông phẩm như mỡ và dầu động vật cùng các phân đoạn của chúng ở dạng đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học được giảm thuế suất thuế nhập khẩu từ 15% xuống 5%. Thuế suất với mặt hàng kiều mạch giảm từ 5% xuống 3%, chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, loại dùng cho gia cầm, cho lợn giảm từ 5% xuống 4%.  

Các sản phẩm động vật khác thuộc nhóm mã hàng 05.11 không thích hợp làm thực phẩm đều có mức thuế suất 0% trừ các sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết không thích hợp làm thực phẩm theo quy định có thuế suất là 5%.

Việc giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thành phẩm sẽ giúp giảm giá thức ăn chăn nuôi vốn đang cao tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích hơn nữa sự phát triển của ngành chăn nuôi nước nhà.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (14.4), áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 20.4.2009.

(Theo chinhphu.vn)