Giảm thuế thu nhập cho người làm việc trong khu kinh tế

Cập nhật ngày: 11/09/2009 - 04:21

Giảm thuế TNCN để khuyến khích đầu tư.

Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 176 /2009/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Các đối tượng thuộc diện được giảm thuế gồm cán bộ, công chức làm việc ở Ban quản lý khu kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước đóng tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại khu kinh tế.

Người lao động làm cho các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh thực tế làm việc ở khu kinh tế, kể cả những người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế, cá nhân và nhóm cá nhân có kinh doanh và thu nhập tại khu kinh tế đều được hưởng chính sách miễn giảm này.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính lưu ý, những người lao động làm việc cho các tổ chức hay cá nhân trong khu kinh tế nhưng không trực tiếp làm việc tại khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập.

Các loại thu nhập thuộc diện chịu thuế bao gồm: thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế. Các khoản thuế phải đóng và được miễn sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2009 theo các quy định về thuế thu nhập cá nhân.

Theo hướng dẫn, các cá nhân có thu nhập và cơ quan chi trả thu nhập được tạm tính và tự giảm trừ số thuế phải nộp theo quy định. Đến cuối năm cơ quan thuế sẽ quyết toán số thuế được giảm.

Hiện nay, Việt Nam đã hình thành một hệ thống các khu kinh tế tập trung ven biển hoặc biên giới. Các khu kinh tế này được hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù để khuyến khích đầu tư và việc giảm thuế TNCN cũng nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư và các khu kinh tế đã được thành lập.

(Theo

Vietnamnet)


Liên kết hữu ích