Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giáo dục phổ thông: Còn đó những mối lo

Cập nhật ngày: 26/01/2011 - 11:06

Theo đánh giá của Sở GD - ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I vừa qua, công tác giáo dục bậc học tiểu học đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Việc duy trì chuẩn quốc gia về giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được đảm bảo, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được đến trường ngày càng tăng.

Trường, lớp 2 buổi/ngày được mở rộng, kể cả ở các vùng sâu, biên giới (đạt 59,34%), giúp cho học sinh tiếp cận được nhiều nội dung và hoạt động giáo dục trong nhà trường, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện ở học sinh. Các địa phương có tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày cao nhất là Thị xã, Châu Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu. Từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh có 37 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Học sinh tiểu học tham gia kỳ thi giải toán trên internet

Chất lượng giáo dục tiểu học từng bước đã được ổn định và phát triển, tình trạng “ngồi sai lớp” đã dần được khắc phục. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương có quy mô phát triển chưa ổn định, nhiều trường quá ít học sinh, rất khó khăn cho việc đầu tư kinh phí, hiệu quả hoạt động thấp. Việc tổ chức loại hình lớp học 2 buổi/ngày tuy có tăng nhưng vẫn chưa sử dụng hết cơ sở vật chất hiện có, do tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các huyện vùng biên giới Tân Biên và Tân Châu. Hiện toàn tỉnh còn 39 trường chưa tổ chức được lớp học 2 buổi/ngày hoặc học trên 6 buổi/tuần, trong đó có một số điểm trường còn thừa phòng học nhưng lại thiếu giáo viên.

Chất lượng dạy và học ở khu vực học sinh dân tộc thiểu số còn thấp: 12,4% xếp loại yếu (so với tỷ lệ chung của tỉnh là 4,1%). Phần đông các em thuộc đối tượng này chưa biết tiếng Việt, việc tiếp thu bài học còn nhiều trở ngại. Một trong những khó khăn hiện nay là thiếu nguồn giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số, số giáo viên đang có thì chưa được đào tạo chính quy.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay còn 6 trường thuộc địa bàn vùng sâu chưa được kết nối mạng internet gồm: TH Phước Long, Phước Hội, Bời Lời II, Bời Lời III (huyện Trảng Bàng), TH Thanh Xuân và TH Trà Vong E (huyện Tân Biên). Một thực trạng đáng lưu ý nữa là hiện còn 13 điểm trường lẻ chưa có công trình vệ sinh đúng chuẩn cho học sinh, tập trung ở các huyện: Trảng Bàng (2 điểm trường), Gò Dầu (2), Tân Biên (3), Tân Châu (6).

Ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, một trong những vấn đề đáng quan tâm là tỷ lệ  học sinh xếp loại học lực yếu của học kỳ I tăng cao hơn cùng kỳ năm học trước. Cụ thể, học sinh xếp loại yếu về học lực chiếm hơn 18%, bậc THPT: 37,56%. Bên cạnh đó, việc duy trì chuẩn phổ cập giáo dục cũng đang là một vấn đề không đơn giản, nhất là với những trường vùng sâu vùng xa. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 700 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bỏ học. 

Đ.V.T