Giáo sư Vũ Khiêu - Người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học Việt Nam

Cập nhật ngày: 01/10/2021 - 09:25

Giáo sư Vũ Khiêu đã qua đời ngày 30/9/2021, hưởng thọ 105 tuổi. Ông là nhà văn hóa lớn của đất nước, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học ở Việt Nam.

 

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức