Giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp: Vì sao thu hồi quá chậm?

Cập nhật ngày: 30/09/2011 - 11:36

Theo Ban Chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích (gọi tắt là BCĐ 1070), đến nay toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được hơn 82% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm với tổng diện tích là hơn 3.700 ha. Đây là kết quả khá khả quan sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp vẫn còn rất chậm.

Theo thống kê của BCĐ 1070, trên địa bàn các huyện có quy hoạch tổng quan lâm nghiệp, đến nay đã phát hiện có đến 185 giấy CNQSDĐ được cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó, trên địa bàn huyện Tân Châu phát hiện 82 giấy CNQSDĐ đã cấp sai với tổng diện tích là 172 ha thuộc khu vực đất quy hoạch của Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng. Trên địa bàn huyện Tân Biên có 71 giấy CNQSDĐ được cấp sai trên đất quy hoạch Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc. Trên địa bàn huyện Dương Minh Châu có 1 giấy CNQSDĐ cấp sai tại Tiểu khu 65 thuộc Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng với diện tích là 2,9 ha. Trên địa bàn huyện Châu Thành có 31 giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Có nhiều nơi, đường ranh nông lâm chưa rõ ràng

Số lượng giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp qua rà soát phát hiện được ngày càng nhiều hơn do trước đây chưa rà soát, thống kê đầy đủ. Thế nhưng công tác xử lý thu hồi thì tiến hành quá chậm. Theo BCĐ 1070 trong 9 tháng đầu năm 2011, chỉ có huyện Dương Minh Châu là có quyết định thu hồi 1 giấy CNQSDĐ cấp sai với diện tích là 2,9 ha, còn ở tất cả các địa phương khác chưa thu hồi được giấy CNQSDĐ đã cấp sai nào. Nếu tính từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh (tháng 6.2009 đến nay), toàn tỉnh chỉ mới xử lý thu hồi được 48 giấy CNQSDĐ cấp sai với tổng diện tích là 155,2 ha. Trong đó, huyện Tân Châu có quyết định thu hồi được 21 giấy với tổng diện tích là 94 ha; huyện Tân Biên đã quyết định thu hồi được 26 giấy với diện tích là 59 ha; huyện Dương Minh Châu quyết định thu hồi 1 giấy CNQSDĐ cấp sai tại Tiểu khu 65 với diện tích 2,9 ha. Như vậy đến nay toàn tỉnh còn đến 137 giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp chưa được xử lý thu hồi. Trong đó địa phương còn tồn giấy CNQSDĐ cấp sai chưa thu hồi nhiều nhất là huyện Tân Châu với 61 giấy và tổng diện tích phải thu hồi là 78 ha. Kế đến là huyện Tân Biên còn tồn 45 giấy CNQSDĐ cấp sai chưa thu hồi. Và huyện Châu Thành vẫn còn 31 giấy cấp sai chưa thu hồi.

Vì sao trước đây có nhiều trường hợp giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp và hiện nay các địa phương lại thực hiện công tác xử lý thu hồi quá chậm? Theo một số địa phương và các chủ rừng thì nguyên nhân chủ yếu là do đường ranh nông lâm trong thời gian qua chưa được xác định rõ ràng. Chính vì thế mà một số địa phương đã cấp giấy CNQSDĐ theo yêu cầu của người dân ở khu vực chưa xác định ranh giới. Trong mấy năm gần đây, còn nhiều trường hợp chưa có quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ cũng do đường ranh nông lâm chưa rõ ràng, địa phương không biết chính xác vị trí nào là ranh giới đất quy hoạch lâm nghiệp và nông nghiệp. Để công tác xử lý thu hồi giấy chứng nhận cấp sai được tiến hành nhanh chóng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát và cắm mốc đường ranh nông lâm. Đến nay, công tác cắm mốc đã hoàn tất, nhưng tiến độ xử lý thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai vẫn tiếp tục chậm. Lý do theo các địa phương là tuy mốc đã được cắm nhưng đường ranh nông lâm vẫn chưa thực sự rõ ràng. Bởi vì từng vị trí giữa 2 cột mốc vẫn chưa xác định cụ thể. Do đó mà vẫn chưa có thể phân định rạch ròi phần đất nào thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp và phần nào không. Muốn giải quyết được phải xác định cụ thể đường ranh nối giữa 2 cột mốc.

Tuy nhiên, đơn vị nào, địa phương hay ngành chức năng, có trách nhiệm thực hiện công việc xác định đường ranh nông lâm giữa các cột mốc thì… vẫn chưa được phân định cụ thể (!?).

Sơn TrẦn