Gìn giữ truyền thống nơi đình làng

Gìn giữ truyền thống nơi đình làng
Gìn giữ truyền thống nơi đình làng
Gìn giữ truyền thống nơi đình làng
Gìn giữ truyền thống nơi đình làng
Gìn giữ truyền thống nơi đình làng

Bài, ảnh: Phí Thành Phát - Minh Trí

Thiết kế: Ngọc Trâm