Gmail bổ sung giải thích về việc đánh dấu thư rác

Cập nhật ngày: 22/03/2012 - 03:09

Theo Gmail Blog, trên đầu mỗi email bị đánh dấu là thư rác sẽ có thêm dòng giải thích lý do tại sao email này lại bị cho là thư rác, qua đó giúp người dùng hiểu rõ được những mối nguy hiểm bên trong nội dung của email tương ứng.


Một số trường hợp bị Gmail nhận diện là thư rác - Ảnh: Gmail Blog

Hiện tại, tính năng này đã được cung cấp cho người dùng toàn cầu. Đối với người dùng Gmail phiên bản tiếng Việt, dòng giải thích này cũng sẽ được hiển thị bằng tiếng Việt.

L.K (st)