Gò Dầu: 64,13 ha đất trồng lúa được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng

Cập nhật ngày: 19/08/2015 - 06:00

Đến nay mới có 4 dự án, công trình được triển khai thực hiện với diện tích 5,23 ha.

Nhà xây cất trên đất trồng lúa. Ảnh minh hoạ

Hiện nay trên địa bàn huyện có 458 hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang xây dựng nhà ở, với diện tích 14,95 ha. Trong đó, có 242 hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất lúa sai mục đích, đã xây dựng nhà ở nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6,95 ha.

Tuy vậy, huyện vẫn không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với các hộ nêu trên, vì vướng đến đất quy hoạch trồng lúa.

Mới đây, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Gò Dầu đã tiến hành giám sát công tác chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất khác trên địa bàn huyện, nhằm ghi nhận thực tế những khó khăn, vướng mắc và tìm ra giải pháp cụ thể về công tác chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian tới.

Trọng Cầu