BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: 9 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 95% kế hoạch

Cập nhật ngày: 03/11/2010 - 10:35

(BTNO)- Tính đến cuối tháng 10 năm 2010, huyện Gò Dầu đã thu ngân sách được gần 51 tỷ 353 triệu đồng, đạt 95,10% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 84,73% so kế hoạch của huyện, so với cùng kỳ tăng 39,97%. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh gần 19 tỷ 838 triệu đồng; thu lệ phí trước bạ trên 6 tỷ 243 triệu đồng; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên 728 triệu đồng, thu thuế nhà đất trên 1 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân trên 5 tỷ 332 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất trên 5 tỷ 700 triệu đồng; thu khác ngân sách gần 7 tỷ 623 triệu đồng…

Người dân làm thủ tục nộp thuế

Để đạt kết quả trên, ngành Thuế huyện Gò Dầu đã chủ động xây dựng kế hoạch thu thuế hợp lý, tổ chức thu đúng quy định, hạn chế tối đa tồn đọng thuế, bám sát thực tế để khai thác tốt các nguồn thu. Kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký kê khai thuế, tạo điều kiện cho nhân dân làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Với nguồn thu trên, huyện Gò Dầu đảm bảo nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Bình