BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Cập nhật ngày: 29/01/2015 - 06:02

Phó chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Trương Thị Phú trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình.

28 căn nhà được trao cho gia đình chính sách ở các xã, thị trấn: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Bàu Đồn (mỗi xã 1 căn), Phước Trạch, Thanh Phước (mỗi xã 5 căn), Hiệp Thạnh (8 căn), Phước Đông (3 căn), Phước Thạnh và thị trấn Gò Dầu (mỗi  nơi 2 căn).

Mỗi căn nhà có trị giá xây dựng là 70 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí xây dựng 28 căn nhà là 1 tỷ 960 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1 tỷ 120 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ 420 triệu đồng, số tiền còn lại do Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện, xã, thị trấn đóng góp.

Công Kha