Gò Dầu: Chi gần 22 tỷ đồng hỗ trợ các trường hợp ảnh hưởng dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 01/12/2021 - 20:40

BTNO - Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay huyện Gò Dầu tiếp nhận hơn 22.400 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Chi tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 trên địa bàn thị trấn Gò Dầu.

Trong đó, gần 3.100 hồ sơ là các trường hợp F0, F1; hơn 1.800 người bán vé số dạo; gần 17.000 lao động tự do, 280 hộ kinh doanh và hơn 220 hồ sơ lao động nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động. Tổng số tiền gần 33 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã duyệt chi hỗ trợ cho hơn 15.400 trường hợp. Huyện đã tổ chức chi cho hơn 14.600 trường hợp với gần 22 tỷ đồng.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng dịch Covid- 19 để hỗ trợ kịp thời.

Trọng Cầu