BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Đầu tư cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 02/10/2011 - 10:58

Huyện Gò Dầu có 3 xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh là Phước Trạch, Phước Đông và Bàu Đồn. Bước đầu triển khai một số nội dung về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) của huyện ưu tiên đầu tư cho ba xã này.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và đặc điểm của từng xã, Ban Chỉ đạo huyện dự kiến đầu tư phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp cho các xã điểm trong năm 2011 là: Xây dựng vùng nhân giống lúa tập trung tại xã Bàu Đồn, với quy mô 10 ha và tại xã Phước Trạch 14 ha (ngoài ra huyện còn có dự kiến xây dựng vùng nhân giống lúa ở xã Cẩm Giang 14 ha); xây dựng 7 điểm trình diễn mô hình sử dụng phế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong chăn nuôi nông hộ cho xã Phước Trạch; phát triển 6 điểm mô hình chăn nuôi gà nông hộ tại xã Phước Đông. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp các phòng ban của huyện, các trạm chuyên môn và UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch này. Kinh phí phát triển sản xuất dự kiến là 105 triệu đồng. Trong đó xây dựng vùng nhân giống lúa tập trung ở xã Phước Trạch và Bàu Đồn là 68,5 triệu đồng; trình diễn mô hình sử dụng phế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong chăn nuôi nông hộ 6,585 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi gà nông hộ 29,915 triệu đồng. Thực hiện mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường theo kế hoạch năm 2011 sẽ hỗ trợ làm hố xí hợp vệ sinh cho 242 hộ ở 3 xã điểm xây dựng NTM, với kinh phí 200 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm, huyện tập trung dạy nghề cho lao động nông thôn, chủ yếu cho các đối tượng là con em nông dân và lao động nông thôn trung niên, ưu tiên cho 2 xã Phước Đông và Bàu Đồn là xã có diện tích đất nông nghiệp nằm trong vùng quy hoạch Khu Liên hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông-Bời Lời, còn lại bổ sung cho xã Phước Trạch, với kinh phí 400 triệu đồng (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện).

Ban Chỉ đạo huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tập huấn tuyên truyền cho chương trình này. Theo kế hoạch huyện sẽ tổ chức 14 lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, gồm một lớp tại huyện dành cho lãnh đạo và cán bộ thuộc các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể trong huyện; và 13 lớp tại 8 xã. Thời gian thực hiện trong tháng 10 và 11.2011.

D.H

 


 
Liên kết hữu ích