BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Đầu tư XDCB vượt kế hoạch năm

Cập nhật ngày: 27/12/2011 - 03:16

(BTNO)- Năm 2011, huyện Gò Dầu thực hiện tốt công tác phân bổ nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách huyện, đáp ứng nhu cầu phát triển về giáo dục, y tế, về trụ sở làm việc và các cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện - nhất là hạ tầng giao thông để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Huyện phê duyệt 21 hồ sơ xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 483 triệu đồng. Trong những tháng đầu năm công tác giải ngân còn chậm, nhưng đến cuối năm vẫn đạt 100% kế hoạch năm.

Trạm Y tế xã Phước Trạch được xây mới và đã đưa vào sử dụng

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB của huyện được bố trí từ đầu năm 2011 là 43,025 tỷ đồng. Thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã cắt giảm chỉ tiêu kế hoạch còn lại 25,525 tỷ đồng. Đến tháng 9.2011, UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung kế hoạch cho huyện 48,095 tỷ đồng. Sau khi giảm kế hoạch 14,460 tỷ đồng, do chưa thực hiện xong công tác bồi thường đất đường nông trường, kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011 còn lại là 33,635 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện trong năm 2011 là 41,024 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch; vốn đã cấp 33,831 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch. Trong năm huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 29/38 danh mục công trình. Trong đó 2 công trình do tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư; 16 công trình do tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và 11 công trình từ ngân sách huyện. Về các dự án đã hoàn thành đáng lưu ý là: Đường nối hương lộ 1 đến kênh Đông đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Luỹ kế khối lượng thực hiện từ lúc khởi công là 15,145 tỷ đồng, vốn đã cấp 14,652 tỷ đồng. Đường nối quốc lộ 22B đến phà Bến Đình, ngành chức năng đang quyết toán. Luỹ kế khối lượng thực hiện từ lúc khởi công 16,985 tỷ đồng, vốn đã cấp 16,923 tỷ đồng (hai dự án này do tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư).

Về vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu, ước khối lượng thực hiện trong năm 2011 là 25,748 tỷ đồng, đạt 114,4% kế hoạch, vốn cấp 22,507 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cụ thể về xây dựng trường học, huyện đã hoàn thành 8/8 danh mục chuyển tiếp và đang thi công 6/6 danh mục khởi công mới. 8 danh mục công trình chuyển tiếp là các trường: Mẫu giáo (MG) Phước Đông, MG Cẩm Giang, Tiểu học (TH) ấp 5, TH Cây Trắc, TH ấp 6, TH Cẩm An, TH Phước Hội và Trường Mầm non Trần Thị Sanh. 6 danh mục công trình khởi công mới (tỉnh ghi vốn ngày 1.9.2011) là các trường: Mầm non Thạnh Đức, MG Hiệp Thạnh, MG Bàu Đồn, MG Phước Thạnh, MG Thanh Phước và TH Bông Trang. Về xây dựng trạm y tế, hiện nay đã thi công và hoàn thành 7 công trình, gồm các trạm y tế: Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Thanh Phước, Phước Thạnh, Phước Đông, Cẩm Giang, Phước Trạch. Còn công trình trạm y tế thị trấn Gò Dầu đang thi công.

Về vốn cân đối ngân sách huyện, ước khối lượng thực hiện trong năm 2011 là 11,596 tỷ đồng, đạt 149,7% kế hoạch, vốn đã cấp 7,944 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch. Đến nay đã hoàn thành 11/11 danh mục công trình. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện hoàn chỉnh 19/34 danh mục chuẩn bị đầu tư. Các danh mục chuẩn bị đầu tư của huyện gồm: trụ sở làm việc Huyện uỷ; 6 danh mục trường học; 19 danh mục giao thông; bờ kè chống sạt lỡ và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu; chỉnh trang đô thị; xây dựng chợ xã Phước Trạch; xây dựng chợ xã Hiệp Thạnh; xây dựng trụ sở làm việc Huyện đoàn; kiên cố hoá kênh mương; vốn thanh toán chi phí lập hồ sơ trụ sở làm việc UBND xã Phước Thạnh và UBND xã Thanh Phước.

D.H