BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Giảm hộ nghèo cũng là một cách Dân vận khéo

Cập nhật ngày: 15/10/2009 - 05:45

Nông dân xã Phước Đông tích cực lao động để thoát nghèo.

Những năm qua, Ban Dân vận Huyện uỷ Gò Dầu phối hợp cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội quần chúng huyện, khối vận các xã, thị trấn thực hiện những mô hình mới, trong đó có những cách làm hay bước đầu đạt kết quả. Đáng lưu ý là việc thực hiện giảm hộ nghèo và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng ở ấp, khu phố.

Từ đầu năm 2007, Ban đã dự thảo kế hoạch phối hợp thực hiện giảm hộ nghèo ở xã điểm Phước Đông. Dự thảo được các ngành chức năng huyện và xã đồng tình ủng hộ. Đến tháng 4.2007, kế hoạch chính thức ban hành. Trên cơ sở đó, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và từng thành viên khối vận xã Phước Đông xây dựng kế hoạch phù hợp từng đối tượng của ngành mình.

Bằng những việc cụ thể thiết thực, như lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hộ nghèo, vận động ủng hộ nhà đại đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống, cuối năm 2007, xã Phước Đông đã giảm được 123/224 hộ nghèo, trong đó có 40 hộ nghèo diện trung ương và 83 hộ nghèo liền kề. Đến cuối năm 2007, xã Phước Đông còn 101 hộ nghèo (tỷ lệ 3,99% số hộ trong xã).

Sang năm 2008, Gò Dầu tiếp tục chọn Phước Đông làm xã điểm giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện ở xã Bàu Đồn. Kết quả, xã Phước Đông đã kéo giảm thêm 74/101 hộ nghèo. Từ đầu năm 2009 đến nay, công tác xoá đói, giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh ở Phước Đông. Đến nay toàn xã không còn hộ đói, hộ nghèo tiếp tục giảm. Hiện cả xã chỉ còn 32 hộ nghèo (tỷ lệ 1,12%). Riêng ở xã Bàu Đồn, đến cuối năm 2008 đã kéo giảm được 129/228 hộ nghèo. Trong đó hộ nghèo Trung ương giảm 58/96 hộ; hộ nghèo liền kề giảm 71/132 hộ. Bàu Đồn hiện không còn hộ thiếu đói, chỉ còn 45 hộ nghèo (tỷ lệ 1,13%). Trong đó có 6 hộ già cả, bệnh tật thuộc diện phải cứu tế thường xuyên.

Cùng với Phước Đông và Bàu Đồn, đầu năm 2009, Gò Dầu tiếp tục triển khai mô hình giảm hộ nghèo ở xã Phước Trạch.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng công tác ở ấp, khu phố (gọi chung là ấp) làm việc tích cực và hiệu quả hơn, tháng 8.2006, Ban Dân vận Huyện uỷ Gò Dầu tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc “Khảo sát các nguồn huy động, góp vốn trong dân và hỗ trợ chi phí cho mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng đang làm việc ở ấp”. Lãnh đạo huyện thống nhất chi cho mỗi cán bộ mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng ở ấp 100.000 đồng/người/tháng (mỗi ấp có 7 người được hưởng khoản hỗ trợ này) và bắt đầu thực hiện từ ngày 1.1.2007. Từ đó đến nay, số tiền hỗ trợ cho cán bộ mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng ở ấp mỗi năm trong toàn huyện là 420 triệu đồng (huyện Gò Dầu có 50 ấp). Khoản kinh phí này được trích từ ngân sách xã, thị trấn 50%, ngân sách huyện hỗ trợ 50% (riêng 2 xã Phước Thạnh và Phước Trạch huyện hỗ trợ 70%).

D.H