BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Hình thành 3 vùng nhân lúa giống tập trung

Cập nhật ngày: 20/08/2013 - 05:36
HTML clipboard

Đến nay trên địa bàn huyện Gò Dầu đã hình thành 3 vùng nhân lúa giống tập trung ở 3 xã Phước Trạch, Cẩm Giang và Bàu Đồn.

 

Vùng nhân lúa giống tập trung ở xã Bàu Đồn

(BTNO)- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của UBND huyện Gò Dầu cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành 3 vùng nhân lúa giống tập trung ở 3 xã Phước Trạch, Cẩm Giang và Bàu Đồn. Qua 5 năm triển khai, 3 vùng này đã thực hiện được 282ha lúa giống.

Hiện nay các vùng nhân lúa giống tập trung của huyện đã hoạt động ổn định. Từ những vùng nhân lúa giống này đã đáp ứng kịp thời nguồn giống đạt tiêu chuẩn và nhu cầu lúa giống trên địa bàn huyện. Số lượng lúa giống cung ứng trong thời gian qua đạt gần 1.000 tấn lúa chất lượng tốt, đáp ứng cho khoảng 8.000ha đất sản xuất.

Nhờ có các vùng lúa giống tập trung, bước đầu giúp cho nông dân trong huyện mua được nguồn giống lúa theo nhu cầu, giá thành rẻ (giảm từ 30%-50% so với giá lúa giống từ các đại lý), giúp nông dân tiết kiệm được từ 600.000-700.000 đồng/ha lúa giống.

D.H