BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Hơn 500 đối tượng được giải quyết chế độ chính sách mới

Cập nhật ngày: 27/03/2010 - 12:39

UBND huyện Gò Dầu vừa tổng kết công tác thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8.11.2005 và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg ngày 6.12.2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước vào ngày 25.3.2010.

UBND huyện Gò Dầu khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện Quyết định 290 và 188 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay toàn huyện đã tổ chức đăng ký, kê khai được 696 trường hợp. Trong đó đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết là 395 trường hợp; đối tượng thuộc Bộ Công an giải quyết 82 trường hợp, số còn lại thuộc Bộ Lao động-Thương binh- Xã hội (LĐ-TB-XH).

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ huyện Gò Dầu họp xét và hoàn chỉnh tất cả hồ sơ gửi về trên giải quyết.  Kết quả các cơ quan chức năng cấp trên xét duyệt và đã có quyết định chi trả chế độ được 527 đối tượng, với tổng số tiền là gần 2,190 tỷ đồng. Trong đó có 308 đối tượng do Bộ Quốc phòng chi trả (số tiền hơn 1,217 tỷ đồng); Bộ Công an chi trả 47 đối tượng (số tiền 206 triệu đồng) và Bộ  LĐ-TB-XH chi trả 172 trường hợp (số tiền hơn 766 triệu đồng).

Hiện còn lại 169 hồ sơ chưa có quyết định chi trả, trong đó thuộc Bộ Quốc phòng 82 hồ sơ; Bộ Công an  35 hồ sơ; Bộ LĐ-TB-XH 47 hồ sơ.

Tại hội nghị, UBND huyện Gò Dầu đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện các Quyết định 290 và 188 của Thủ tướng Chính phủ.

D.H