BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

Cập nhật ngày: 15/10/2022 - 08:57

BTNO - Ngày 13.10, Hội Nông dân huyện Gò Dầu họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930-14.10.2022) và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 3 cá nhân.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Gò Dầu vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ đầu năm đến nay, Hội nông dân từ huyện đến cơ sở cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, thang điểm đề ra. Có hơn 9.000 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả xét công nhận được gần 5.100 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, đạt 104% chỉ tiêu cấp trên giao.

Về phong trào đoàn kết tương trợ vốn giúp nhau trong sản xuất và đời sống được thực hiện thường xuyên, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân giúp nhau bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ lúa giống, đất sản xuất, cày, xới đất, ngày công, xoay vòng vốn… cho 109 hộ trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

 

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 3 cá nhân có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đỗ Hữu