Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Khám sức khoẻ công dân nhập ngũ năm 2023 

Cập nhật ngày: 08/11/2022 - 08:12

BTNO - Từ ngày 3.11 - 18.11.2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gò Dầu tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gò Dầu tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023.

Tổng số công dân điều khám tuyển trong đợt này là 991 công dân có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi; nam công dân có trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi. Trong đó, 884 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 107 công dân khám tuyển tham gia nghĩa vụ công an.

Đơn vị có số công dân điều khám cao nhất là thị trấn: 148 công dân; xã Thạnh Đức: 136 công dân; xã có số công dân điều khám thấp nhất là Phước Trạch: 44 công dân.

Việc khám sức khoẻ được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

Sau khi khám sức khoẻ cấp huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Đỗ Hữu