BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu làm tốt công tác tuyển quân năm 2009

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 06:00

Những năm qua, huyện Gò Dầu luôn là địa phương làm tốt công tác tuyển quân và được tỉnh chọn làm điểm để tổ chức lễ giao quân hằng năm.

Đạt được kết quả như trên là do cơ quan quân sự huyện chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, của Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các công tác khác như tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phúc tra nắm nguồn, đăng ký, xét duyệt tiêu chuẩn, công tác khám sức khoẻ phát lệnh gọi nhập ngũ, tập trung thanh niên nhập ngũ, công tác hậu phương… đều được thực hiện tốt. Nhờ vậy công tác tuyển quân năm 2009 của Gò Dầu đã đạt kết quả cao với 740/2.310 thanh niên đủ điều kiện khám, sát thực lực nguồn, tiết kiệm được kinh phí cho địa phương. Tổng số điều khám : 740/740 đạt 100%, đủ điều kiện sức khoẻ nhập ngũ: 451 thanh niên (chiếm 60,05%), chỉ tiêu giao quân năm 2009 của huyện đạt 250/250 (100%), trong đó có 4 đảng viên còn lại tất cả là đoàn viên. Trình độ học vấn của các tân binh ngày càng được chọn lựa kỹ, đặc biệt là số tình nguyện nhập ngũ đợt này cao hơn trước rất nhiều (127 thanh niên).

MINH TÂM - VĂN DŨNG