BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Lực lượng vũ trang 10 năm phối hợp làm công tác tôn giáo, dân tộc

Cập nhật ngày: 25/06/2009 - 08:18

Bộ đội giúp dân dựng nhà

Đảng uỷ Quân sự huyện Gò Dầu vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 165/CT-DU của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 về công tác tôn giáo (1999-2009). Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện- Nguyễn Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị (khoá VI) về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương VII khoá IX về công tác tôn giáo, chương trình hoạt động của Huyện uỷ Gò Dầu về công tác tôn giáo, dân tộc, nhìn chung tình hình hoạt động của tôn giáo trong huyện diễn ra bình thường đúng theo nội dung đã đăng ký. Các tôn giáo được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tham gia quản lý và định hướng hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng tín đồ, chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Mười năm qua, LLVT địa phương đã phối hợp với Ban Tôn giáo – Dân tộc huyện, cùng lãnh đạo địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng 2.254 cuộc, với 88.133 lượt người tham dự. Qua đó, nhận thức của các vị chức sắc, chức việc, quần chúng tín đồ và nhân dân ngày càng nâng lên, hiểu rõ hơn về chính sách tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nước. Đảng uỷ Quân sự huyện kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 212 vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo. Về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, khuyến học, đồng bào có đạo ủng hộ đóng góp gần 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, làm công tác từ thiện xã hội. Các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp cùng ngân hàng chính sách cho vay được 10.058 hộ đồng bào có đạo với số tiền 47 tỷ đồng. Hằng năm, các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn và đại đội dân quân huyện Gò Dầu ra quân làm công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể đến thăm và tặng quà cho các Ban Cai quản họ đạo, động viên quần chúng có đạo tham gia làm công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, LLVT huyện đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người có đạo, hướng đến xây dựng phát triển cộng đồng, tin tưởng, đoàn kết xung quanh Đảng, chính quyền, đoàn thể, LLVT địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện .

LÊ HUY THƯỜNG