BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Năm 2012, đầu tư xây dựng cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

Cập nhật ngày: 02/01/2013 - 04:37

Gò Dầu tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, nhất là đột phá về phát triển hạ tầng giao thông. Trong ảnh, một con đường giao thông nông thôn ở xã Phước Thạnh vừa được nhựa hóa.

(BTNO)- Báo cáo của UBND huyện Gò Dầu cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trong năm 2012 của huyện là 92,664 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện đến cuối năm 2012 là 120,665 tỷ đồng, đạt 130,22% kế hoạch (KH), vốn cấp đạt 100% KH. Trong đó vốn tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư theo KH là 3,8 tỷ đồng (đầu tư thi công 2 công trình chuyển tiếp và một công trình khởi công mới), ước khối lượng thực hiện trong năm đạt 100% KH.

Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu theo KH là 40,714 tỷ đồng, được phân bổ cho 20 danh mục công trình (trong đó có 6 danh mục chuyển tiếp, 12 danh mục khởi công mới, 2 danh mục tất toán), ước khối lượng thực hiện trong năm 2012 là 61,266 tỷ đồng, đạt 150,48% KH, vốn cấp đạt 100% KH. Vốn cân đối từ ngân sách huyện theo KH là 48,15 tỷ đồng phân bổ 49 danh mục công trình (1 danh mục chuyển tiếp, 33 danh mục khởi công mới, 14 danh mục chuẩn bị đầu tư và 1 danh mục tất toán), ước khối lượng thực hiện trong năm 2012 là 56,233 tỷ đồng, đạt 116,79% KH, giải ngân đạt 100% KH.

Việc phân khai vốn, huyện tuân thủ các thủ tục, chỉ đạo của tỉnh, đúng định hướng của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo bố trí vốn tập trung, không dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong quá trình điều hành UBND huyện đã tổ chức kiểm tra kiểm soát cụ thể việc triển khai thực hiện các công trình đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót. Đa số các công trình thi công đúng tiến độ. Đầu tháng 12.2012, huyện đã phê duyệt quyết toán 27 hồ sơ XDCB hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 961 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2012, lĩnh vực XDCB của huyện vẫn còn một số mặt tồn tại, việc giải ngân trong 11 tháng đầu năm còn thấp. Đa số các công trình của huyện thường có tổng mức đầu tư thấp, nên nhà thầu chờ thi công hoàn thành mới lập hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành để thanh toán vốn. Một số công trình đã hoàn thành, nhưng chủ đầu tư còn chậm làm thủ tục thanh toán vốn. Một vài công trình triển khai xây dựng mới còn chậm, do chủ đầu tư chưa chủ động trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và điều chỉnh hồ sơ.

D.H