Gò Dầu: Nông dân trồng lúa trong mô hình đạt lợi nhuận cao

Cập nhật ngày: 13/09/2014 - 06:38

Một cánh đồng ở xã Phước Trạch thực hiện mô hình liên kết 4 nhà.

Đến nay, nông dân đã thu hoạch xong vụ Đông xuân 2013-2014 và vụ Hè thu 2014, với diện tích 1.427,7 ha. Trong vụ Đông xuân, nông dân tham gia mô hình có lời cao hơn ngoài mô hình gần 3,2 triệu đồng/ha. Còn vụ Hè thu, mức lời cao hơn ngoài mô hình từ 4,5 triệu đến 5,5 triệu đồng/ha.

Cụ thể, vụ Đông xuân 2013-2014, toàn huyện có 342 hộ dân tại các xã Phước Trạch, Cầm Giang và Bàu Đồn tham gia mô hình liên kết 4 nhà, với tổng diện tích gần 688 ha, năng suất bình quân hơn 7,7 tấn/ha. Tuy giá lúa có thấp, nhưng năng suất cao và chi phí đầu tư có giảm xuống nên nông dân còn lãi gần 19 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình bình quân gần 3,2 triệu đồng/ha.

Vụ Hè thu 2014, có 376 hộ ở các xã Phước Trạch, Cầm Giang, Bàu Đồn tham gia mô hình với diện tích gần 740 ha. Năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha. Tuy năng suất thấp hơn vụ Đông xuân, nhưng lúa bán được giá cao hơn, nên nông dân có lời khoảng 19,5 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình khoảng từ 4,5 triệu đến 5,5 triệu đồng/ha.

Vụ lúa mùa này có 160 hộ nông dân ở xã Bàu Đồn tham gia mô hình liên kết 4 nhà, với diện tích xuống giống đến nay được hơn 210 ha. Hiện lúa đang phát triển tốt.

D.H