Xã hội   Giáo dục

Gò Dầu: Phong trào khuyến học phát triển mạnh

Cập nhật ngày: 31/03/2011 - 10:06

(BTNO)- Báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học (KH) năm 2010, được tổ chức vào ngày 31.3.2011, Hội KH huyện Gò Dầu cho biết, trong năm 2010, phong trào KH của huyện được phát triển rộng khắp, có nề nếp và bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả hoạt động KH đã mang lại hiệu quả to lớn và thiết thực cho xã hội, tạo được niềm tin trong nhân dân và giúp mọi người nâng cao ý thức học tập.

Bà Nguyễn Thị Anh - Chủ tịch Hội KH Gò Dầu đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

Về công tác tổ chức và phát triển hội, hiện nay trên địa bàn huyện Gò Dầu có 9 hội KH các xã/thị trấn; 60 trường học và tất cả các cơ quan trên địa bàn huyện đều có tổ chức hội KH... Công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm. Đến nay toàn huyện phát triển được 25.510 hội viên, đạt tỷ lệ 18,5% so với dân số của huyện, tăng 2,2% so với năm 2009. Trong năm 2010, toàn huyện đã bình xét được 11.500 hộ “gia đình hiếu học”. Công tác vận động gây quỹ KH, khuyến tài (KT) có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Kết quả trong năm qua, huyện đã vận động gây quỹ KH, KT được hơn 2,164 tỷ đồng, bình quân đạt 15.700 đồng/người dân trong huyện. Đã tổ chức trao 1.316 suất học bổng với tổng số tiền gần 469 triệu đồng. Các trung tâm VHTT - Học tập cộng đồng trong huyện đã tổ chức 769 cuộc với trên 31.600 lượt người đến học tập về kiến thức pháp luật, chuyển giao tri thức khoa học trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đã tổ chức dạy nghề cho 2.100 em học sinh phổ thông và 161 học viên lớp trung cấp nghề…

Ông Lê Minh Thành - Chủ tịch Hội KH tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Nhân hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010” của UBND tỉnh cho Hội KH Gò Dầu; công bố quyết định tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác KH, KT, xây dựng xã hội học tập năm 2010; Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội KH cho 13 cá nhân đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp KH, KT, xây dựng xã hội học tập.

D.H