BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Thu ngân sách vượt dự toán

Cập nhật ngày: 01/01/2013 - 12:49

Lãnh đạo huyện tặng hoa và quà cho các đơn vị thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch

(BTNO) - Năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Gò Dầu được 80,96 tỷ đồng, đạt 107,66% so với dự toán của tỉnh, tăng 17,04% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Bùi Văn Tốp - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, nhờ thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa ngành Thuế với các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… nên công tác thu ngân sách năm 2012 đạt hiệu quả hơn. Về thu ngân sách Nhà nước có 9/9 xã, thị trấn đạt và vượt kế hoạch như: Phước Đông 113.63%, Bàu Đồn 102,23%, Thị Trấn 102,22%...Trong đó có 6/9 nguồn thu đạt dự toán tỉnh và huyện đã góp phần cân đối ngân sách, như thu thuế ngoài quốc doanh, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu thuế nhà đất, thu phí lệ phí, thu khác ngân sách huyện, thu khác ngân sách xã.

Song song đó việc chi ngân sách của huyện Gò Dầu trong năm qua ước thực hiện đạt 142,92% so với dự toán tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt chưa đạt như: 3/9 nguồn thu không đạt dự toán tỉnh và huyện, thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 77,75% dự toán tỉnh…

TRỌNG CẦU – CÔNG KHA