Gò Dầu: Tổ chức xã điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2012

Cập nhật ngày: 02/04/2012 - 12:49

(BTNO)- Ngày 2.4 xã Thanh Phước tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật năm 2012. Đây là xã được chọn làm điểm của huyện Gò Dầu.

Thanh niên xã Thanh Phước hăng hái đăng ký NVQS

Nhờ làm tốt công tác động viên, vận động, truyên truyền nên từ sáng sớm đã có đông đảo các thanh niên địa phương tham gia đăng ký. Đợt đăng ký này nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời đánh giá đúng số lượng, chất lượng quân dự bị, điều chỉnh bổ sung, sắp xếp tổ chức biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng các lực lượng ngày càng vững mạnh.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ hiện nay trên địa bàn xã Thanh Phước số thanh niên độ tuổi 17 có 160 người, thanh niên trong độ tuổi 18 - 25 là 1.110 người, trên 1.600 quân nhân dự bị 1, 2, gần 1.700 công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ.

Được biết từ ngày 4 – 10.4, các xã, thị trấn trong toàn huyện Gò Dầu sẽ tổ chức đồng loạt tổ chức các điểm đăng ký theo quy định.                       

Lý Tài – Công Kha