BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Toạ đàm Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng 

Cập nhật ngày: 21/03/2023 - 00:36

BTNO - Sáng 20.3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Dầu tổ chức toạ đàm Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng. Buổi toạ đàm có chủ đề “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay”.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nhu- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; anh Nguyễn Đăng Tiến- Phó Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư chi đoàn từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại buổi toạ đàm, cán bộ Đoàn cơ sở nêu những vướng mắc, khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thực trạng một bộ phận thanh, thiếu niên sống vô cảm, thiếu trách nhiệm, sống ảo.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất các vấn đề: tăng cường giáo dục, định hướng từ nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hoá các phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên; tích cực chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác Đoàn, Đội; phối hợp kéo giảm và phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong trường học và ngoài xã hội.

Cán bộ Đoàn trao đổi các vấn đề liên quan công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ngoài ra, trường học tăng cường định hướng, giáo dục đạo đức lối sống cho các em học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh; ngành Công an tăng cường phối hợp với các ban, ngành, trường học giáo dục, quản lý học sinh không vi phạm pháp luật và quản lý tốt việc kinh doanh, buôn bán của các hàng quán gần trường học; tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.      

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhu- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cán bộ Đoàn, đồng thời đề nghị các ban, ngành huyện phối hợp tốt với tổ chức chính trị - xã hội, các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Trọng