Gò Dầu: Trao tặng nhà ĐĐK cho người nghèo

Cập nhật ngày: 13/12/2011 - 06:08

(BTNO)- Vừa qua, UB.MTTQ huyện Gò Dầu cùng với lãnh đạo xã Hiệp Thạnh đã tổ chức trao tặng 8 căn nhà ĐĐK cho người nghèo, không có khả năng xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các hộ gia đình nhận Quyết định trao tặng nhà ĐĐK

Các gia đình được nhận nhà ĐĐK trong đợt này gồm có: gia đình ông Nguyễn Công Minh sinh năm (sn) 1966, Huỳnh Văn Sỹ sn 1937, bà Nguyễn Thị Đà sn 1939, cùng ngụ ấp Đá Hàng; Lê Thị Lía sn 1952, Vương Thị Đô sn 1975, cùng ngụ ấp Giữa; Nguyễn Thị Gẩm sn 1945, Nguyễn Văn Ron sn 1932, cùng ngụ ấp Cây Da và Nguyễn Văn Lâu sn 1963 ngụ ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng là 28 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Trong quá trình xây dựng, UBMTTQ xã, Ban công tác Mặt trận các ấp thường xuyên theo dõi, giám sát công trình, đảm bảo các căn nhà được xây dựng đều có chất lượng và đúng theo thiết kế.

Nguyễn Bình