BAOTAYNINH.VN trên Google News

Google Swiffy: Giúp đọc nội dung Flash SWF trên iPhone, iPad

Cập nhật ngày: 02/07/2011 - 10:29

Flash là một trong những loại nội dung được sử dụng phổ biến nhất trên các trang web để hiển thị nội dung hoạt hình, nhưng vấn đề là định dạng này không được hỗ trợ trên tất cả các thiết bị như iPhone ,iPad… Vì vậy, cách tốt nhất để hiển thị nội dung của chúng trên các trang web là thông qua HTML5. Google Swiffy là một dịch vụ trực tuyến miễn phí có thể chuyển đổi nhanh chóng các tập tin Flash SWF sang định dạng HTML5. 

Đầu tiên bạn mở Google Swiffy tại địa chỉ http://swiffy.googlelabs.com 

Nhấn nút Choose File và tìm đến file Flash SWF trên máy tính. Đánh dấu vào tùy chọn Important : I understand that I may not convert content unless I have the have the right to convert into HTML5 is a violation of copyright law and against the term of service, xong nhấn nút Upload and Convert và chờ đợi quá trình hoàn tất. Các file đã được chuyển đổi sang HTML5 có thể dễ dàng hiển thị trên trang web bằng việc sử dụng tag iframe ở mã nguồn. 

Những điều càn biết về Google Swiffy 

- Swiffy hỗ trợ một tập hợp con các chương trình của SWF 8 và ActionScript 2.0.  File HTML5 xuất ra có thể được sử dụng trên tất cả các trình duyệt web như Google Chrome và Safari Mobile.

- Swiffy thực hiện quá trình chuyển đổi theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, trình biên dịch Swiffy xử lý tập tin SWF và tạo ra một tập tin JSON. Trong khi ở giai đoạn sau, phía máy khách chạy JavaScript sẽ nạp tập tin JSON và làm cho nó sử dụng HTML, SVG và CSS. 

- Định dạng HTML5 xuất ra có kích thước lớn hơn so đôi chút so với kích thước của tập tin Flash ban đầu 

- Swiffy hỗ trợ nhiều tính năng SWF thông dụng như đồ họa vector, nhúng phông chữ, hình ảnh động. Tuy nhiên Swiffy chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi các nội dung flash phức tạp như các trò chơi flash có đồ họa chuyên sâu.

H.T (st)